Stuff, Anything & Everything : Die Polisie en Verpleeg beroepe was altyd 'n beroep

Share your experience in this category Local Businesses in this Category

Die Polisie en Verpleeg beroepe was altyd 'n beroep

0 Up down was altyd 'n beroep wat met afkeur bejeën is deur moeders veral in Afrikaner geledere, ek weet nie hoekom nie - want mense wat ek ken en hierdie beroepe beoefen is van die mense wat die meeste empa Rating: 0 out of 100 0
Posted by:pandora Rating 25 25 `Influencer`

was altyd 'n beroep wat met afkeur bejeën is deur moeders veral in Afrikaner geledere, ek weet nie hoekom nie - want mense wat ek ken en hierdie beroepe beoefen is van die mense wat die meeste empatie het met hul medemens. Dit is die mense wat 12-uur in die nag 'n buurman of -vrou, -kind sal help en terugbel die volgende dag om te hoor hoe dit gaan.

Dit is ook so ironies dat hierdie beroepe die netwerk is wat mense van alle klasse bedien en hul versorging behartig sonder om regmatig vergoed te word daarvoor. In ander lande word hierdie mense met respek behandel en ook regmatig vergoed vir hul dienste. Vriende van my wat in Dubai en Londen verpleeg word gereeld gekomplimenteer met hul professionaliteit en hulle "committment".

Die spreekwoord van "'n Profeet wat nie in sy eie land geëer word nie", kom altyd by my op as iemand praat daaroor.

(361 Views)

Respond Share Report Abuse

Official Business Replies (0) ←

You need to be logged in as a business with a valid E-Lert account to make an official business response.

How to become an official business

Respond

We have three rules - please follow them, please respect them.

  1. Don't Advertise: businesses can talk to consumers, but not blatantly self-promote
  2. Be Nice: if you have a complaint, provide feedback to the business on how they can improve
  3. Comments considered defamatory will be removed

Please read our Terms & Conditions for more details on site policy.WOMF
Give your Opinion Now
Active Users on line: 3590