Stuff, Anything & Everything : Eksamen flaters

Share your experience in this category Local Businesses in this Category

Eksamen flaters

0 Up down Afrikaans Eksamen ... 1. V: Waarvoor word beesvelle gebruik? A: Om die bees binne te hou 2. V: Wat is outobiografie? A: Dis die ontstaan en geskiedenis van die motorkar 3. V: Noem 5 Rating: 0 out of 100 0
Posted by:ouman Rating 1 1 `Blogger`

Afrikaans Eksamen ...
1. V: Waarvoor word beesvelle gebruik?
A: Om die bees binne te hou
2. V: Wat is outobiografie?
A: Dis die ontstaan en geskiedenis van die motorkar
3. V: Noem 5 dinge wat melk bevat?
A: Kaas, botter en 3 koeie
4. V: Wat is die verlede tyd van eet?
A: Honger
5. V: Wat is die verkleinwoord van Oupa?
A: Kleinseun
6. V: Wat is die teenoorgestelde van kleinneef?
A: kleinteef
7. V: Wat is die doel van die kies en oogtande?
A: Die kiestande kou die kos, oogtande kyk dat hulle die kouwerk goed doen.
8. V: Voltooi die volgende idioom: Hoe meer haas...
A: Hoe groter haaspastei
9. V: Wat is die meervoud van kabeljou?
A: Kabeljulle
10. V: 'n Sin met "ter aarde bestel..."
A: "Wie op ter aarde bestel so 'n groot koek?"
11. V: Formule vir 'n sirkel se omtrek:
A: "Paai straal kordaat"
12. V: Wat is teenoorstaande hoeke?
A: Hoeke wat vir mekaar kyk
13. V: Waarom is die seun in die verhaal gestraf?
A: Omdat hy sy eie virgin van die volkslied gesing het.
14. V: Wat is 'n terminale siekte?
A: As jy op die lughawe siek word!
15. V: Vertaal in Afrikaans: "I beg your pardon?"
A: HuH?
16. V: Wat noem ons iemand wat velle looi?
A: Onderwyser

(2011 Views)

Respond Share Report Abuse

Official Business Replies (0) ←

You need to be logged in as a business with a valid E-Lert account to make an official business response.

How to become an official business

User Responses

Nina-2

He He

0 Up down
Posted by: Nina-2 Rating 18 18 `Helper`

Ek laaik daai "Hoeke wat vir mekaar kyk" (12) en die vellelooier (16)!

Respond

We have three rules - please follow them, please respect them.

  1. Don't Advertise: businesses can talk to consumers, but not blatantly self-promote
  2. Be Nice: if you have a complaint, provide feedback to the business on how they can improve
  3. Comments considered defamatory will be removed

Please read our Terms & Conditions for more details on site policy.WOMF
Give your Opinion Now
Active Users on line: 1586