Tuition & Training : Emosionele Intelligensie

Share your experience in this category Local Businesses in this Category

Emosionele Intelligensie

0 Up down • Wat is Emosionele Intelligensie? Dit bestaan uit die volgende eienskappe: - Self-insig - Self-regulering - Motivering - Empatie - Sosiale vaardighede Hierdie eienskappe is belangrik vi Rating: 0 out of 100 0
Posted by:DwykaConsulting Rating 0 0 `Blogger`

• Wat is Emosionele Intelligensie?
Dit bestaan uit die volgende eienskappe:
- Self-insig
- Self-regulering
- Motivering
- Empatie
- Sosiale vaardighede
Hierdie eienskappe is belangrik vir enige persoon, maar veral vir diegene wat heeldag met kliënte werk. Anders as met IK, kan EI aangeleer en verbeter word.

• Die belang van EI in die werkplek:
Daniel Goleman, outeur van die "Emotional Intelligence"-reeks het saam met verskeie besigheidskole baie navorsing gedoen oor die belang van EI in die besigheidswêreld. Van hulle bevindings was as volg:
- Na ontleding van 121 posisies in 181 maatskappye wêreldwyd, het hulle bevind dat 73% van die vaardighede benodig, emosionele vaardighede was.
- Emosionele vaardigheid in hulle personeel was vir werkgewers dubbel so belangrik as tegniese vaardighede en IK.
- ’n Onlangse studie van Fortune 500 maatskappye insluitend maatskappye soos AT&T en PepsiCo, het bevind dat 10% van verkoopskonsultante meer as dubbel die hoeveelheid verkope gedoen het as die gemiddelde konsultant. Die top 10% was egter dubbel so sterk in emosionele vaardighede as die gemiddelde konsultant.
- Die volgende sewe emosionele vaardighede is die wat uitgelig is onder die top 1000 verkoopskonsultante as noodsaaklik vir sukses:
- Die vermoë om verwerping te hanteer - hoe gou kan jy ’n nee hanteer en weer probeer?
- Gesindheid teenoor andere - die vermoë om ander objektief en positief te benader
- Status & erkenning - hoeveel word jy gemotiveer deur sosiale erkenning?
- Self-waarde - Hoe hoër jou self-waarde, hoe meer passie het jy vir wat jy doen
- Selfvertroue - Glo jy in jou eie vermoë om doelwitte te stel en dit te bereik?
- Empatie - Kan jy deur iemand anders se oë na die wêreld kyk?
- Toewyding - die vermoë wat jy ontwikkel om jouself genoeg te motiveer om oor te gaan tot aksie
Groetnis
Yolandé
brainprofiles@vodamail.co.za
082 852 3639

(2607 Views)

Respond Share Report Abuse

Official Business Replies (0) ←

You need to be logged in as a business with a valid E-Lert account to make an official business response.

How to become an official business

Respond

We have three rules - please follow them, please respect them.

  1. Don't Advertise: businesses can talk to consumers, but not blatantly self-promote
  2. Be Nice: if you have a complaint, provide feedback to the business on how they can improve
  3. Comments considered defamatory will be removed

Please read our Terms & Conditions for more details on site policy.WOMF
Give your Opinion Now
Active Users on line: 1330